Meny Lukk

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Vi inviterer/innkaller til årsmøtet den 13 mars fra 19.00-21.00
Møtet finner sted i kafeen på Allaktivitetshuset.
Det blir enkel servering, årsmøtet og et enkelt medlemsmøte i etterkant
Vi håper så mange som mulig stiller opp.

Agenda årsmøtet

Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Årsberetning
Regnskap
Innkomne saker
Valg

Saker på medlemsmøtet:
Postkassesaken
Navnendring på Øvre gate
Sykkelvei i området

Hilsen

Styret