Meny Lukk

Sykkeltiltak på Skarmyra

Som del av hovedsykkelveinett i Moss skal Fridtjof Nansens gate tilpasses. Fra kommunens oppsummering:

I Fridtjof Nansens gate fra Rv 19 til Høienhaldgata er det få tiltak som er foreslått. I utarbeidelsen av skisseplanene med tiltak som skal fremme sykkel som transportmiddel, har det vært viktig å ivareta Skarmyras identitet og hyggelige atmosfære.

Planlagt oppstart er uke 27

Dette er hovedpunktene:

  • Hele østsiden av Fridtjof Nansens gate fra krysset ved Høienhaldgata til undergang ved Vogts gate/Statens Hus skal ha forbud mot gateparkering
  • Det anlegges nye fartshumper i gater som krysser Fridtjof Nansens gate: Løkkegata x Fridtjof Nansens gate, Byfogd Sandbergs gate x Fridtjof Nansens gate, Markveien x Fridtjof Nansens gate, Fjellveien x Fridtjof Nansens gate
  • 2 nye droppsoner med korttidsparkering for levering/henting på Bytårnet skole og Skarmyra barnehage: en i Fridtjof Nansens gate ved «Bjørnungene», en i Fjellveien
  • Pullertene/steinene ved Sandløkka endres for å forbedre fremkommelighet og snørydding på sykkelvei
  • Fortau øverst i Høienhaldgata utbedres – brede fortau med 2,3-3 meters bredde
  • Kryssene Fridtjof Nansens gate x Høienhaldgata, Herfordts gate x Høienhaldgata, Repslagergata x Høienhaldgata snevres inn/strammes opp
  • Fortauene mellom gjerde og rennesten i Fridtjof Nansens gate renskes og gruses

Dokumenter