Meny Lukk

Malakoff og Skarmyra vels innspill til handlingsplan for parkering

På vegne av styret i Malakoff og Skarmyra Vel sendes med dette vårt høringsinnspill til parkeringsstrategien.

 • I vårt område ble det innført parkeringsregulering nord for Fjellveien
  • I store trekk er tilbakemeldingene fra beboere i området at parkeringsreguleringen har fungert greit og hensiktsmessig
  • Sider av reguleringen oppleves som noe byråkratisk og rigid, som for eksempel 
   • At det ikke utstedes mer enn 1/2 beboerkort per husstand – flere beboere oppgir at de har hjemmeboende (men voksne) barn med egen bil, og mangler adekvat biloppstillingsplass
   • At det er vanskelig å få parkeringsplass for gjester som besøker over flere dager
   • Løsning for å melde inn beboerparkering kunne med fordel utvikles som digital løsning, der det er enkelt å melde inn lang- og kortsiktig parkering
 • Vi mener eventuell beboerparkering eller annen parkeringsregulering sør for Fjellveien bør adressere problemstillingen vi tar opp i punktet over
 • Parkering sør for Fjellveien er i hovedsak preget av pendlere, elever ved Malakoff VGS og folk som jobber i Moss. Kommunen bør se til at det finnes gode løsninger for disse, enten i form av parkering, kollektivtilbud mv.
 • Velet er i store trekk omforent om at en parkeringsstrategi er en relevant utvikling i pressområder. Vi understreker imidlertid at:
  • vi mener en eventuell parkeringsregulering i vårt område må gjøres som en del av en helhetlig løsning for bilbrukere i Moss – herunder utvikling av kollektiv, gange- og sykkelveier og adekvate parkeringsmuligheter
  • beboere som har parkert i gaten «i all tid» er bekymret for at de vil «tvinges» til nye løsninger som gjør deres bomiljø dårligere eller hverdag vanskeligere – for eksempel å tvinges tvinges til å bygge/anlegge biloppstillingsplass eller å måtte ha flere biler «på rad» i smale biloppstilligsplasser
 • Det finnes en uttalt politikk for å stimulere til elbilkjøp – parkeringsstrategien må ivareta innbyggernes behov for å parkere på gaten med mulighet for å lade elbil
 • Vi anfører at velet leverte innspill også i forkant av reguleringen nord for Fjellveien, men at ingen av våre innspill den gang ble tatt til følge.

Velet stiller seg til rådighet i prosessene rundt parkeringsstrategien og implementering av denne i vårt område.

Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med undertegnede på telefon (93026558) eller herværende epostadresse.

Med hilsen for styret i Malakoff og Skarmyra Vel,


Eirik Stridsklev Nilsen

Styreleder