Meny Lukk

Årsmøte 14. mars 2023

Malakoff og Skarmyra Vel inviterer til årsmøte 14. mars 2023 kl. 19:00 på Frivillighetens Hus, Byfogd Sandbergs Gate 5.

På agendaen:

  • Orientering og debatt om RV19
  • Regnskap og økonomi i velet
  • Gjennomgang av aktiviteter i velet 2022
  • Valg av styre
  • Eventuelt

Det er mulig å nominere styremedlemmer/nominere seg selv som kandidat til styret frem til årsmøtet.

Saker som skal fremmes på årsmøtet må være styret i hende senest 3. mars.

Dokumenter