Meny Lukk

Årsmøte Malakoff & Skarmyra vel 23. april 2024

Årsmøtet for 2024 blir avholdt på Frivillighetens Hus, Byfogd Sandbergs gate 5, 23. april 2024 kl. 19:00

Agenda:

 • Åpning v/ styreleder
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer og referent
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Innkomne forslag:
  1. Endring av kontingent til 200 kr pr år pr husstand.
  2. Styret ber årsmøtet ta stilling til å støtte Moss kommunes søknad om byvekstavtale.
 • Valg av nytt styre